1952

KONING 1953
- OVERSTROMING -

1954

Dinsdagavond kwamen de ganzenrijders uit De Polder in vergadering bijeen in zaal “De Ploeg” te Zandvliet omtrent het al of niet rijden der gans. Er werd een akkoord bereikt dat gezien de droevige omstandigheden door de watersnood veroorzaakt, dit jaar de ganzenkoningen niet uit zullen rijden. Afgelopen vaardigheden uit al De Polderdorpen (uitgezonderd Hoevenen) waren er aanwezig. Wat het keizerrijden betreft zouden er voorstellen gedaan worden om dit te laten doorgaan te Antwerpen en de opbrengst voor te behouden voor de geteisterden, wat voorzeker een prachtig initiatief mag heten.

De Polder, zondag 15 februari 1953