1953

KONING 1954
LOUIS BRIL

1955

Halfvasten is weer voorbij maar de viering ervan in het Reigersdorp ligt nog vers in 't geheugen. De soortige paarden van de Oude Gans met de blauw-witte ruiters in 't zadel hebben Zondag weerom rond de Solftplaats getoerd voor de betwisting van de ganzenkop. We mogen zeggen: het spel was er vlotter, meer gezwind en meer spannend dan in Wilmarsdonk waar diezelfde namiddag het Halfvastenspektakel zich afspeelde, waar ook de paarden minder zwaar en niet zo flink voorkwamen. Die van Wilmarsdonk waren evenwel in 't algemeen beter afgeborsteld, fijner versierd. Die jongens wonen immers in de stad en die van Berendrecht maar onder de reigersnesten.

Aan belangstelling heeft het Zondag niet ontbroken en het zachte weertje zal hierin ook wel een rol hebben gespeeld. De trekpartij verliep zoals steeds maar was evenwel een zuivere krachtpatserij. Immers slechts 7 mazen van het net werden gesneden. De jongens grepen ernaar als gieren en 't was Louis Bril, de man der krachtvoeders, die zich het sterkst vertoonde en de uitgerukte kop in de hoogte stak.

Hierop volgde natuurlijk de viering. Het lokaal bij Jaak Plompen was stampvol gelopen en van alle zijden werden rondjes gegeven en genomen.

's Avonds rond 8,30 u. dan werd de nieuwe koning thuis in de Kerkstraat door het hele gezelschap uitgehaald waarbij de muzikanten de ziel uit hun lijf bliezen en hiervoor wel een pluimpje verdienen. De ontvangst was hartelijk, menig borreltje werd geschonken en menig rondedans gedaan waarbij de vrouwen natuurlijk de hoogste viool speelden. Oud-koning Maurice Crynen sprak een huldewoord uit aan het adres van Louis Bril, waarop deze met een dankwoord vervolgde en aan “zijnen asem” te horen ligt het Keizerschap hem nauw aan het hart. Met muziek voorop ging het vervolgens in optocht naar het lokaal. Inmiddels was overal de halfvastenlol losgebroken en tot in de kleine uurtjes werd te Berendrecht gevierd.

Vermelden we nog het sympathieke gebaar van de “Nieuwe Gans” die de “Oude Gans” tijden het spel en daarna in het lokaal kwam begroeten. Immers zoals iedereen weet leven sinds enkele jaren de oude gans en de nieuwe gans gescheiden hoewel ze dezelfde pluimen hebben en hetzelfde “kwaken”. Zou er nooit meer een bekwame ganzenhoeder opdagen die hen weer bijeendrijft?

De Polder, zondag 4 april 1954