1962

KONING 1963
PETRUS WILS

1964

Verleden zondag - Halfvasten - was het de Oude Gans die aan de beurt was om haar jaarlijks ganzenrijden te beoefenen. 's Middags vertrokken een tiental ruiters, paarden mooi versierd, naar het huis van koning Petrus Wils. Traktaties volgden evenals de klassieke bezoeken aan de aangesloten herbergen. Te drie uur begon de kamp op het Solftplein waar de mikrowagen van Rene Janssens stond opgesteld. Deze laatste zou er trouwens voor zorgen dat de premie tot over de vierduizend frank werd opgedreven. Hoewel het voornamelijk jonge ruiters waren, werd er toch flink aan het ganzehoofd gesleurd. Na 'n twintigtal ronden kwam de verrassing. Petrus Wils mocht kroon en mantel behouden want eens te meer trok hij de begeerde ganzekop. Tot laat in de avond werd er nog gevierd op de verrassende afloop.

De Polder, zondag 31 maart 1963