1970

KONING 1971
PETRUS WILS

1972

Verleden zondag, halfvasten, was het de beurt aan de Oude Gans Berendrecht om de koningstitel te betwisten. Ron de middag werd bijeengekomen aan de kerk, in en rond het lokaal “De Kroon”. Vandaag was het maar een stap naar de woning van koning-keizer Jef Hendrickx die gelaarsd en gespoord zijn zestien ruiters, doktoors en verpleegsters in koets, wagen met fanfare en ander gevolg, stond op te wachten en een gulle traktatie aanbood. Vervolgens ging het door het dorp naar de verschillende aangesloten herbergen, vijf in het getal, waar de kelen werden gespoeld. Te drie uur begon de strijd op het Solftplein waar een loopweg was afgebakend aan de oostelijke zijde, zodanig echter dat de ruiters niet op de vroegere Klappeistraat dienden te komen. Het mindere goede weer en een flauwe regen waren er waarschijnlijk de oorzaak van dat er geen al te grote massa's op het plein stonden, hoewel de herbergen in de omgeving heel wat klandizie binnen kregen. Inmiddels ontrolde het spel zich, aangewakkerd door “omroeper” René Janssens uit Zandvliet die zijn mikro en geluidsinrichting aan de galg had opgesteld en voor een kleurrijke beschrijving van ruiters en gebeuren zorgde. Ronde na ronde werd afgelegd door de blauw-wit uitgedoste ruiters met dito versierde paarden. De premie werd opgedreven tot een eind in de zevenduizend. Toen begon er spanning in te komen en goed na half zes kraakte keizer Hendrickx het net. Toen was het maar een kleintje voor de oersterke Peer Wils om het ganzehoofd te kraken en zich koning 1971 van de Oude Gans te maken. De hoeveelste keer dat Peer op die wijze koning en keizer wordt weten we niet meer, we zijn de tel kwijt geraakt maar op het Solftplein werd er gezegd dat het de elfde maal is. Hij wil het rekord van ex-keizer Fons Gabriëls (15 maal) nu breken.

De Polder, zondag 28 maart 1971