1981 1983

Ook te Berendrecht was er op Halfvastenzondag ganzenrijdersbeweging. Met 19 ruiters werd hardnekkig aan de kop getrokken op het Solftplein. 's Morgens waren ze bijeen gekomen aan de Derde Weg om koning 1981 Herman Verhulst te gaan afhalen. Deze trakteerde gul met eten en drank. Hierop volgde dan een rondgang langs de bierwinkels van het dorp en om 13 u. een etentje in lokaal “De Ster”. Om 15 u. startte dan de grote trekpartij waarbij de premie opliep tot 41.965 frank. Voor de 25-jarige André Aendekerk uit de Ruytermansweg, die voor de eerste keer meereed was het meteen de goede keer en hij werd koning gekroond. 's Avonds werd hij glorievol uitgehaald in het lokaal flink gevierd door de hele maatschappij.

De Polder, zondag 28 maart 1982