1983 1985

De “Oude Gans” Berendrecht ging vorige zondag o het aloude Solftplein aan kopjetrek doen om de koningstitel 1984 te betwisten. Hier was het de 33-jarige, sterke Roland Geuens die de eer te beurt viel. Het was de zevende keer dat hij deelnam. De spanning kwam er toen Marc Van Gool het net van de ganzekop trok nadat Sooike Cleiren reeds enkele keren mazen had doorgeknipt. Toen de koningsgreep om 17.30 uur door een gelukkige Roland was geplaatst was de premie opgedreven tot 42.700 frank.

's Avonds werd er nog duchtig nagevierd in vijf plaatselijke cafés en de ganzenrijdersgroep was aangegroeid tot een 100-tal mensen. Op diverse plaatsen kon met niet met zoveel binnen en op zeker ogenblik toen in alle uitbundigheid de nieuwe koning op de schouders werd getild stak hij met zijn hoofd doorheen de losliggende cafézoldering. Zondag zal Roland er ook bij zijn voor het keizerschap te Hoevenen.

De Polder, zondag 1 april 1984