1990 1992

De Oude Gans Berendrecht heeft zondag jongstleden haar traditioneel koningsrijden gehouden. De bijeenkomst van de ruiters vond plaats in café De Molengeest van waaruit vertrokken werd naar de woonplaats van de uittredend koning Boeykens. Die onthaalde zijn onderdanen op een welgevulde tafel met soep, boterhammen, koffiekoeken en de nodige dranken.

Daarna werd een rits van café's afgedaan: de Koperen Ketel, de Sportduif (bij Gaby), voetballokaal bij Nelekens, de Kroon en de Koerel. De stoet met de twintig ruiters, de mooie sjees en het voetvolk in wit en blauw, genoot heelwat belangstelling ent oen het spel om 15 uur op het Solft begon stroelde dan ook heelwat volk samen.

Spreker Fons Crijnen deed het zoals steeds heel goed en praatte een rekord van 75.800 fr. Bijeen. Dat bedrag werd bereikt ton het al naar de zessen begon te kruipen. Toen was het wel bijna bekeken en begon de nek van het moedwillige beest aan de galg te rekken. Het was uiteindelijk Tony Wouters die met een onverzettelijke greep de kop van de taaie gans wist te kraken. Hij werd met kroon en mantel getooid en nog lang nagevierd in het lokaal De Koerel. Tony, die de waard is van café De Kroon in de Dorpsstraat, trakteerde zijn onderdanen met de gulheid die hem eigen is.

Overigens ging het vieren 's anderendaags nog steeds door. Bij gelegenheid van staartjesgans werd het Solft afgebroken en schoven nog zo'n 25 leden van de Oude Gans de knieën onder de tafel in De Koerel om bij een hap en een pint de voorbije feestelijkheden te bespreken. Vermelden wij nog dat het teerfeest van de Oude Gans plaatsheeft de week na het keizerrijden.

De Polder, vrijdag 8 maart 1991