1996 1998

Afgelopen zondag werd er in Berendrecht weer de gans gereden. Het was de Oude Gans die er op uit trok om haar ruiters te laten strijden voor de koningstitel van 1997. Na Tonny Wouters, koning 1996, thuis uitgehaald te hebben, trok de stoet verder door het dorp, om rond 15 uur aan te komen op de Solftplaats. Daar werd de strijd aangevat.

De ruiters werden door de weergoden zwaar op de proef gesteld. Regen en wind maakten het hen uiterst moeilijk. Daarbij kwam dan nog dat de 13-jarige gans van het type “struis en taai” was, zodat de 24 ruiters meer dan 5 ronden onder de blote nek dienden te rijden, vooraleer Tommy Willemen haar wist te onthoofden. Precies 10 jaar nadat zijn vader, Silvere Willemen koning werd bij de Oude Gans, bewijst Tommy niet te moeten onder doen voor de vorige generatie.

Op zondag 16 maart a.s. zal Tommy samen met Tonny Wouters en Louis Cloots de blauw-witte kleuren verdedigen tijdens het keizerrijden te Lillo. De familie Crynen was zondag bij het gansrijden goed vertegenwoordigd. Drie kleinzonen van Joris Crynen dongen mee naar de kop evenals twee kleinzonen van Maurice. Bovendien reed ook nog zoon Jos mee en stond diens broer Fons aan de galg. Tenslotte was er nog Fons Crynen (zoon van Joris) die aan de micro stond en de premie opdreef tot de formidabele som van 83.500 fr. Vermeldenswaard is dat de drie maatschappijen die in Berendrecht om de koningskroon streden, dit jaar samen al een bedrag van bijna 240.000 fr. Aan de galg kregen. En dan spreken we nog niet van de vrouwelijke gansrijders van de “Vrije Gans” die ook altijd een mooie premie inzamelen.

De Polder, vrijdag 7 maart 1997