koning 2018

Het koningsrijden van de Oude Gans Berendrecht begon op zondag 4 maart met het uithalen van koning 2017 Louis Cloots. Aan het clublokaal van de Koninklijke Fanfare Verbroedering in het Armenstraatje werd uittredend koning Louis gevierd. Vervolgens werd in stoet langs gegaan bij Sporthal de Polder en werd in lokaal De Koerel pistolets en soep gegeten. Na de lunch stopte de stoet nog in de kantine van voetbalclub Berendrecht Sport en in café Berendrecht Sport bij Nicole. Toen Louis Cloots de kron en mantel aan ere-voorzitter Jos Crynen gaf, kon de strijd beginnen. Arno Paardekam ontblootte de nek maar het was nog twintig minuten wachten vooraleer Sven Averens de ganzenkop, met bijna een half lijf, wist te pluken. De nieuwe koning werd door ere-voorzitter Jos Crynen gekroond omdat huidig voorzitter Fré Crynen zelf zijn kans wilde wagen om de kop te bemachtigen.

Voor Sven (38j) is het de eerste maal dat hij koning wordt bij de Oude Gans. Sven is samen met Ellen Aendekerk en werkt als werkvoorbereider bij Engie Fabricom.

De Polder, vrijdag 9 maart 2018.