2008 2010

De Oude Gans Berendrecht heeft zondag onder grote belangstelling het koningsrijden georganiseerd. Een stoet met dertig ruiters, doktoorsjees, muziek en voetvolk trok vooraf door Berendrecht naar uittredend koning Vincent Crynen. Die werd uitgehaald op het erf van de voorvaderlijke hoeve van wijlen zijn grootvader Maurice Crijnen aan de Sint-Jan Baptiststraat.

Hier volgde een indrukwekkende ontvangst met broodjes, hapjes en dranken. Nadien werd de ronde van de cafés gedaan. Het was een prachtige en ordentelijke stoet met mooi versierde paarden en ruiters en voetvolk in blauw en wit, de kleuren van de Oude Gans. Die waren trouwens ook te zien in honderden ballonnen die opgehangen waren aan bomen en huizen van leden en sympathisanten.

Op het Solft, waar zeer veel volk was samengestroomd begon de strijd om 15 uur. ‘Spreker' Paardekam wist al zeer vlug de premie op te drijven en vuurde de ruiters aan tot nooit geziene prestaties. Op de voorziene nummers werden door snijmeester Toine Hendrickx deskundig de nodige mazen doorgesneden. De blaaskapel die opgesteld stond tussen het volk hield er met lustige deuntjes de sfeer goed in. Doktoor en verpleegsters deden hun werk voortreffelijk. Even na half zes kwam de spanning er voorgoed in. Ongeveer zes uur. Het net begon te begeven en werd onder ophitsend geroep aan flarden getrokken door Tom Brands. Toen kwam Dré Aendekerk, een blok spieren en vast geprangd op zijn olifantgrote Brabander. Hij was niet te stuiten. Hij neep als het ware de ganzennek zo plat als een vijg en onthoofdde met een nooit geziene kracht het ganzenbeest dat zich tegen deze reus niet meer kon verweren. De kop bleef als een kwast in zijn leeuwenklauwen terwijl de massa in een hysterisch applaus de spanning van zich aflegde. Dré, die met tranen in de ogen zijn kleinkind omarmde, werd door voorzitter Jos Crijnen met kroon en mantel getooid en dat was voor de zesde keer. Een nooit geziene prestatie die in feestzaal De Koerel tot in het holle van de nacht werd gevierd. De premie was op dat ogenblik opgelopen tot 5170 euro.

De Polder, vrijdag 20 maart 2009