In het jaar 2023 zal de Oude Gans Berendrecht zijn 100-jarige bestaan vieren. Wij overwegen om voor deze gelegenheid een mooi naslagwerk uit te geven. In welke vorm dit zal gebeuren is voorlopig nog een vraagteken. Uiteraard kunnen wij een naslagwerk enkel realiseren wanneer er genoeg tastbaar materiaal voorhanden is wat kan gebruikt worden voor publicatie. Hiervoor willen wij graag een zeer warme, broodnodige oproep doen naar jullie.

Hebt u op zolder nog geschiedkundige stukken liggen welke betrekking hebben op het gansrijden, het keizerrijden of in eerste instantie op de Oude Gans Berendrecht dan horen wij dat graag. Misschien is het gezien de uitzonderlijke omstandigheden, welke corona met zich meebrengt, nu wel het ideale moment om in de stoffige dozen te snollen en ontdekkingen te doen welke je met ons wil delen. Wat u ook vindt, het is zeer welkom.

Elke drager kan gedigitaliseerd worden. Het kleinste tekstje, fotootje, stickertje of hebbedingetje, alles kan een bijdrage betekenen voor dit naslagwerk. Willen we hier een kwalitatief hoogstaand naslagwerk van maken waar we met trots mee naar buiten kunnen komen dan hebben we jullie input echt zeer hard nodig. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om jullie hulp hierin te mogen ontvangen.

Waar zijn we naar op zoek:

 • Gadgets/hebbedingetjes
  Beschikt u over verzamelstukken welke iets met het gansrijden te maken hebben dan hadden wij graag het verhaal erachter gekend, wij kunnen er eventueel een artikel aan wijden. Borden, beeldjes, schilderijen of tekeningen, we horen het graag.

 • Foto’s
  Foto’s in alle vormen zijn welkom. Ook negatieven of dia’s kunnen gebruikt worden. Beschikt u over negatieven of dia’s maar weet u niet meer wat er juist opstaat? Geen nood, wij kunnen ervoor zorgen dat u terug in de mogelijkheid gaat zijn om deze samen met ons te bekijken.

 • Films
  Ook voor films is er geen enkel probleem, alle soorten dragers kunnen bekeken en gedigitaliseerd worden. Betamax, VHS, 8mm, Hi8, e.a., alles kan door ons behandeld worden.

 • Documenten/krantenartikelen
  Denken wij aan oude documenten of krantenartikelen welke een vermelding van het gansrijden, het keizerrijden of de Oude Gans Berendrecht weergeven. Een servet met een aantekening, ja hoor zelfs dat zien we graag.

 • Boeken
  Beschikt u over oude boeken welke vermelding geven over het gezochte? Alle mogelijk bronnen kunnen iets vermelden wat we nog niet wisten.

 • Verhalen
  Misschien wel het belangrijkste… uw verhalen. Kent u leuke anekdotes of eerder pikante verhalen? Wij aanhoren deze met plezier en maken er graag nota van indien toegestaan. Laten we onder elkaar open kaart spelen en afspreken dat ook de minder prettige anekdotes aan bod mogen komen, ook dit is geschiedenis.

Opgelet
Ga er niet van uit dat wat u hebt niet belangrijk is of dat we dit al hebben. Er komen nog alle dagen mooie bruikbare zaken binnen waarvan we het bestaan niet wisten. Laat ons er even contact over hebben, we zien later dan wel of het al dan niet bruikbaar is. Ook de stukken waarvan u denkt dat ze minder belangrijk zijn kunnen voor ons misschien van onschatbare waarde zijn.

Enkele zaken welke we kunnen afspreken wanneer u iets ter beschikking wil stellen;

 • Bijna alles kan ter plaatse gedigitaliseerd worden. Indien u liever het materiaal niet meegeeft maar het wel ter beschikking wil stellen dan kunnen wij ervoor zorgen dat dit materiaal ter plaatse wordt gedigitaliseerd.

 • We inventariseren samen. Indien u enkele bruikbare materialen hebt welke u graag wil uitlenen dan gaan we samen aan de slag. We bekijken samen wat u juist wil meegeven en inventariseren dit zodat alles netjes terug thuis kan komen. Alles zal op papier gezet worden, u krijgt een dubbeltje van het overzicht.

 • U kan kopieën krijgen van het gedigitaliseerde. Indien u bijvoorbeeld nog over oud bewegend beeldmateriaal beschikt dan kunnen wij dit digitaliseren en u een kopie bezorgen zodat ook u terug kan genieten van deze beelden.

In een later stadium zal er ook een bijeenkomst georganiseerd worden waar we enkele personen in groep aan het woord zullen laten, hier gaan we letterlijk nota nemen van de gesprekken welke aldaar gevoerd zullen worden. Het projecteren van foto’s en filmmateriaal zal de voeding van deze gesprekken worden, met deze projectie willen we als het ware herinneringen ophalen en zo de aanzet geven tot debat. Bij de genodigden denken we in de eerste plaats aan de rijpere generatie van de verenging maar ook aan die van daarbuiten, ook van andere verenigingen en instanties zullen hier dames en heren op uitgenodigd worden.

Denkt u iets te hebben voor ons of hebt u nog eventuele ideeën dan kan u steeds contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Aendekerk Pieter
Bosstraat 14
2040 Berendrecht
GSM: 0479/766 022