! ! ! LIDGELDEN ! ! !

Denk aan het betalen van uw lidgeld. Deze dienen ten laatste op zondag 31 januari 2021 bij de vereniging zijn toegekomen.

Indien uw lidgeld niet tijdig betaald is, wordt dit aanzien als een vrijwillige stopzetting. U zal niet langer op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten. Voor (wachtlijst) ruiters heeft te laat betalen extra gevolgen.

U kan de contactgegevens van onze vereniging vinden via "Contact" .

Trooper

trooper logoGeef onze vereniging een financiële steun door online aankopen te doen. Meer info: klik hier.

Via de diverse linken kan u snel en efficiënt contact opnemen met het secretariaat om uw gezinssituatie (adrewijziging, geboorte, ...) te wijzigen of om zich in te schrijven voor diverse activiteiten of op de digitale postbedeling.

U kan echter de vereniging zelf nog contacteren via de contact-pagina of één van de bestuursleden contacteren.