Beste lid

Jaarlijks zijn er een 15-tal activiteiten/vergaderingen die de vereniging organiseert, of waar de vereniging aan deelneemt. Om deze steeds correct tot bij u te brengen is het belangrijk dat wij over de juiste adresgegevens beschikken. Indien u verhuist of de gezinssituatie wijzigt, kan u dit gemakkelijk en snel laten weten aan het secretariaat. Hierdoor mist u geen enkele uitnodiging voor een activiteit.

Oude adresgegevens
Nieuw adres