koning 2018

Het koningsrijden van de Oude Gans Berendrecht begon op zondag 4 maart met het uithalen van koning 2017 Louis Cloots. Aan het clublokaal van de Koninklijke Fanfare Verbroedering in het Armenstraatje werd uittredend koning Louis gevierd. Vervolgens werd in stoet langs gegaan bij Sporthal de Polder en werd in lokaal De Koerel pistolets en soep gegeten. Na de lunch stopte de stoet nog in de kantine van voetbalclub Berendrecht Sport en in café Berendrecht Sport bij Nicole.

De Polder, vrijdag 31 maart 2017.