koning 2019

Zondag 24 maart scheen over hun gansrijden een feestelijk zonnetje dat niet alleen de blauwwitten naar het Solft lokte, ook een masse kijklustigen zakte naar het centrum van Berendrecht af. Rond drie uur vatten drieëntwintig ruiters de strijd om de ganzenkop aan. Niet veel in vergelijking met andere verenigingen. “Door kwetsuren en andere redenen haakten wat ruiters af en van een wachtlijst is bij ons al helemaal geen sprake. Maar toen ik daarstraks bij het uithalen eens over de weide keek en zag hoeveel kinderen en aankomende jeugd er bij onze maatschappij rondlopen dan ben ik ervan overtuigd dat we binnen tien jaar terug op onze maximale bezetting zitten”, aldus een hoopvolle gelegenheidsdoktoor Vincent Crynen. Speaker Peter Paardekam praatte in een accentloos en algemeen beschaafd Berendrechts de hele namiddag aan elkaar. De strijd was heel spannend. Zeker toen rond kwart voor zes de kop door Rico Paardekam uit het net werd gehaald. Quiten Lamot deed de nek rekken, waardoor iedereen dacht dat de kop voor de volgende ruiter zou kunnen zijn. Dit was uittredend koning Sven Averens. Sven kwam ongelukkig ten val bij het aanleggen voor zijn laatste poging. Gelukkig kon hij de strijd verder zetten, maar kreeg de kop niet te pakken. Ook Kurt Steen, Bart De Wael, Guido Choveau en Marc Compernol beten de tanden stuk op de nek. Het was in de grijpgrage en verwoestende handen van David Cleynhens dat het koppeke enkele beurten later voorgoed verdween. Cleynhens is geen klinkende naam in de Polder. “Mijn vader is uit het Mechelse maar zijn moeder komt uit Putte”, vertelde een overgelukkige David enkele uren later op het koningsfeest in de Koerel. ‘Mijn moeder is Adrienne van Oirschot en mijn grootvader, Louis van Oirschot was een gekende duivenmelker in Putte. De vrouw van de koning, Carolien Brands, en hun twee jonge kindjes, Berre en Stine, deelden uiteraard in de immense feestvreugde.

 

De Polder, vrijdag 19 april 2019.