1979

KONING 1980
JEF HENDRICKX

1981

Te Berendrecht (Oude Gans), te Lillo en te Hoevenen werden er op Halfvastenzondag nog drie nieuwe koningen gekroond. Te Berendrecht gebeurde dat met de nodige feestelijkheden op de Solftplaats en het was Jef Hendrickx, zoon van veehandelaar Sooi Hendrickx, die zich daar de sterkste toonde. De premie was daar door mikro-man Fonny Crijnen opgedreven tot 45.000 frank.

De Polder, zondag 23 maart 1980