1991 1993

Vorige zondag was het de beurt aan de Oude Gans Berendrecht om het koningschap te betwisten. Om 10 uur werd het startsein gegeven in café Molengeest waar de ruiters bijeenkwamen. Met voetvolk, muziek en verplegend personeel ging het naar het huis van uittreden koning Tony Wouters in de Zandweg. Die trakteerde met soep en een komplete barbecue en met borrels. Omstreeks het middaguur begon de rondtocht langs de aangesloten herbergen. Het eigenlijke gansrijden startte met 21 ruiters op het Solft en wel op dezelfde plaats waar al in 1947 de galg stond opgesteld. Tussendoor werd Jef Hendrickx (zoon van Sooi Hendrickx) gevierd omdat hij 25 jaar ruiter is. Hij ontving een zilveren ganzekop en een medaille. Zijn echtgenote werd in de bloemen gezet.

Gezien het slechte weer en gezien de nabijheid van het lokaal van de Oude Gans, trok 's middags al heelwat volk naar binnen om vandaaruit de strijd te volgen. De spanning steeg naar een hoogtepunt omstreeks halfzes toen 19 ruiters onder de blote nek streden. Even voor zes besliste Laurent Geuens (42) over dit koningsrijden door met een stalen greep het moegesarde ganzenlijf aan flarden te sleuren. Laurent was al koning in 1984 en hij is als “machtsmens” zeker een geduchte kandidaat voor het keizerschap volgende zondag in Zandvliet.

Na het spel werd er uitbundig gevierd in de Koerel, waar alle aanwezigen boterhammen met kop en kaas kregen aangeboden en het bier overvloedig vloeide. Koningen en keizers die in de zal aanwezig waren gingen de hoogte in, ook deze van andere maatschappijen die kwamen meevieren. Het feest duurde tot omstreeks 3 uur 's nachts. Om 4 uur moesten de laatste vierders naar huis of anders helpen schuren.

Heelwat leden waren om 18 uur maandag alweer op het Solft voor “Staartjesgans”: opruimen van het strijdtoneel en nadien een maal in het lokaal. Overigens hadden de “slachters” van de gans zaterdag al met z'n achttienen gevierd ten huize van de koning 1992, waar de koks J. Vissers en L. Cloots Chinese ribbekens opdienden.

Vermelden we nog dat op 11 pril het teerfeest van de maatschappij doorgaat in de Koerel en dat het twaalf jaar geleden is dat de Oude Gans nog de keizerskroon binnenhaalde. Dat gebeurde door Alex Cleiren in 1980 te Hoevenen.

De Polder, vrijdag 27 maart 1992