2002 2004

De Oude Gans Berendrecht heeft een spannend en succesvol koningsrijden achter de rug. Het begon zondagmorgen onder een stralende hemel met het uithalen van de aftredende koning Guido Chovau.

Dat gebeurde op het erf van de hoeve Crynen waar een traktatie volgde met hapjes en drank in overvloed. Na de ronde van de aangesloten cafés begon de strijd om 15 uur op het Solft, waar al van bij het begin veel volk was samengestroeld.

Deze keer moesten de mensen niet in de herbergen gaan schuilen omwille van regen, wind of koude. Alleen waren ze verplicht zo nu en dan de lafenis te zoeken aan de tapkast of bij het drinken van een glas buiten het café, waar een bijna zomerse hitte zinderde.

Er boven zich 24 ruiters onder de galg aan. Zij werden er naar jaarlijkse traditie verwelkomd door spreker Fons Crynen die zich perfect van zijn taak kweet. Fons wist de ruiters zodanig aan te moedigen dat zij zich in kracht overtroffen en reeds voor vier uur het net aan flarden trokken. De Schade was zodanig dat een nieuw net moest worden aangebracht.

Ongelooflijk
Op die manier kon het spel een normaal verloop krijgen. Tot omstreeks halfzes de spanning plots naar een ongekend hoogtepunt ging: de zestienjarige Joris Aendekerk trok met een meesterlijke greep de kop van de romp. Die bleef tot verbazing van de honderden toeschouwers met één enkele maas aan het net vasthangen. Er klonken kreten van ongeloof bij dit spektakel. Dré Aendekerk die vlak achter zijn zoon aan de beurt was, hapte naar adem. Hij kon zijn ogen niet geloven. Hij wachtte nog enkele minuten in de hoop dat de ganzenkop toch nog over het Solft zou rollen en Joris alsnog koning zou worden… Het mocht niet zijn.

Dan gaf de viervoudige koning zijn paard de sporen. Hij plukte de kop alsof het een rijpe perzik was. Met een gebaar van trots en tegelijk van weerzin omwille van het feit dat zijn zoon geen koning kon worden, gooide hij het ganzenhoofd in de joelende menigte. Waarop de baaskapel uit Ossendrecht het “Leve onze koning” inzette en Dré op kloeke schouders omhoog werd getild voor de rondedans.

De viering nadien in het lokaal De Koerel, waar haast geen mens meer binnen kon, duurde tot in de vroege uurtjes. Spreker Fons Crynen was een tevreden man: hij had 2507 euro of meer dan honderdduizend frank aan de galg gepraat. Vermelden wij nog dat naast vader Dré Aendekerk en zoon Joris ook nog de achttienjarige oudste zoon Pieter Aendekerk aan de strijd deelnam. Voorwaar een familie waar toekomst in zit.

De Polder, vrijdag 28 maart 2003