2009 2011

Ondanks de strubbelingen bij het begin van het spel, is het koningsrijden bij de Oude Gans op voorbeeldige wijze verlopen. De zon scheen, er was veel volk en er werd flink wat aan de kop gehangen.

's Morgens werd uittredend koning Dré Aendekerk ‘ten huize van' uitgehaald in de Ruytermansweg. Die trakteerde zijn onderdanen met de nodige ingrediënten die bij de viering van de koning horen. Na het bezoek aan café Molengeest ging het naar lokaal De Koerel waar het middagmaal werd opgediend. Nog een bezoek aan de kantine van Berendrecht Sport en aan café bij Nelekes en om 15 uur stond de hele groep in wit en blauw op het Solft. Toen het spel met enige vertraging kon beginnen, was er nog even sensatie: uittredend koning Aendekerk legde een laatste ereronde af in volle ornaat om meteen het gansrijden te openen. Hij kwam echter ten val onder de galg. En het was geen nep want de oorzaak bleek een losgeraakte stijgbeugel. Gelukkig liep het slachtoffer geen kwetsuren op en kon het spel definitief van start gaan.

Wie het lijstje van de 29 deelnemers overloopt merkt dat er heel wat ‘machtsmensen' onder de galg doorkwamen. Veel gasten die in de chemie werken, of aan de haven. Maar ook een veearts, tentenbouwer, een pijpfitter en een student Landbouw. Allemaal sleurden ze van bij het begin flink door aan de ganzenkop. Onderwijl ging de premie maar steeds de hoogte in. Tot omstreeks kwart voor zes de nek begon te rekken en de laatste ‘sleuren' werden verkocht. Dan kwam Louis Cloots, de gekende cafébaas van het Blauwhoeveke in Zandvliet, als een veldheer naar de galg gestormd. Hij zag zijn kans schoon om voor de derdemaal koning te worden. De machtsmens neep de kop gewoon van het murw getrokken ganzenlijf. Het was een ‘trok' die kenners wisten te waarderen. En die beloond werd met een premie die op dat ogenblik over de 5200 euro ging. De nieuwe koning werd getooid met kroon en mantel, op de schouders gehesen en bejubeld terwijl de muzikanten het ‘Leve onze koning' bliezen. In zaal De Koerel werd nadien tot in de late uurtjes feest gevierd, gedronken en gedanst. Met Louis Cloots heeft de Oude Gans een koning die een groot kanshebber is bij het keizerrijden in Lillo.

De Polder, vrijdag 12 maart 2010