1971

KEIZER 1978
DIRK KERSCHOT

1980

Vorige zondag waren er te Lillo-Fort voor de optocht 22 ganzerijders te paard met hun keizer Staf Meyer en verder 22 groepen, waaronder prachtige verkleden en 8 muziekmaatschappijen opgekomen. Wat een weelde om er een uniek folkloristisch feest, dat het jaarlijks keizerrijden is, van te maken. Armand Van Deutekom en Fons Gabriëls, respektievelijk voorzitter der inrichtende maatschappij “De Ware Vrienden” en van de gewestelijke “Verenigde ganzenrijders” hadden de glimlach der grote dagen maar plots, uitgerekend op het uur dat die prachtstoet moest gevormd worden kwam de regen roet in het eten werpen, met het gevolg dat de rondgang moest ingekort worden. Door het feit dat sommige groepen nog eerder rechtsomkeer maakten op de Scheldelaan kwamen er grote gaten in de zo kleurige optocht zodat de hele manifestatie dreigde uit de hand te lopen. Nat als “polderpuiten” werd dan toch nog voorbij de eretribune gemarcheerd waarop vooraan naast burgemeester Mathilde Schroeyens ook schepen Julliams, bestendig afgevaardigde Loos en de gemeenteraadsleden Graaf D. Le Grelle en Staf De Lie hadden plaats genomen.

De plezante doktoors
Het toeval wilde dat juist vóór de tribune een ruiter van zijn paard viel. Als de kippen waren de twee plezante maar plichtbewuste ganzenrijdersdoktoors Louis Dingemans en Jos Kuypers erbij om vakkundig de eerste zorgen en medicijnen toe te dienen. Zich tot Mevrouw Schroeyens richtend vroeg de hoofddoktoor: “Voor U ook een sloekske, Mijnheer den burgemeester?”, waarop zijn kollega gevat antwoordde: “Dat wil doktoor zijn en hij kent nog niks van seks.”

Vooraf was er te 14 uur op het vroeger gemeentehuis een korte receptie geweest van al de genodigden waar het woord werd gevormd door de voorzitters Armand Van Deutekom en Fons Gabriëls.

Dirk Kerschot keizer 1978
Bij poezen regende het niet meer en rond drie uur begonnen de 23 ruiters vol spanning aan het kopjetrekken der gans op het Kazerneplein, waar een massa volk zich had opgesteld. Maar de regen kwam terug en opklaren zou het niet meer doen. Duchtig werd er getrokken en gesleurd en het zou drie uren duren eer het laatste peesje van de ganzenek begaf. De premie was toen opgedreven tot 52.990 fr. Het was de 24-jarige Dirk Kerschot, ruiter van de Oude Gans Berendrecht en zoon van Alois Kerschot, die de kop in handen hield en door burgemeester Mathilde Schroeyens tot Keizer werd gekroond. In de Oude Gans was er dolle vreugde om deze keizertitel die volgend jaar te Berendrecht opnieuw zal betwist worden.

De ganse namiddag was het volle bak geweest in de grote tent, in de drie plaatselijke drankgelegenheden en in het kleine gelegenheidskroegje op de Havenmarkt. Er was een onvervalste karnavaleske feestvreugde overal. De muziekmaatschappijen waren in stukken en brokken uit mekaar gevallen maar 't allenkante hoorde men de muzikanten spelen en blazen wat een polders folklorist de opmerking ontlokte: Overal waar ge u wilt binnenwringen is 't van “troemmel-monika-feep”! Het gerstenat vloeide bij beken, de Breugelstand met boerenbroond, varkenskop en ander beleg in de tent alsook de frituur en de hot-dogman deden gouden zaken.

Spijts de grimmige regen, die als spelbreker wild eoptreden is het weerom een ware kermisdag geworden voor Lillo.

De Polder, zondag 19 maart 1978