1954

KONING 1955
EDUARD REYNAERTS

1956

Zondagnamiddag werd bij een mooi lentezonnetje de koningskroon betwist in de schoot der “Oude Gans”-maatschappij. Gezien de koning Louis Bril, wegens rouwomstandigheden zijn ruiters niet kon aanvoeren in hun jaarlijkse strijd, was de jongste ruiter van de club, R. Lenaerts, zoon van de gekende hengstenhouder, voor de gelegenheid koning gebombardeerd en het was deze jeugdige ganzenrijder die dan de stoet met de muzikantenwagen, waarop Jan Noens, Tijs Reynaerts, Jos en Stan Hendrickx en Jos Van Aerde lustige deuntjes ten beste gaven, de 13 ruiters en de dokterskoets voorafging. Rond 3 uur kwam de karavaan op de Solftplaats aanzetten, waar de belangstelling nog niet groot was. Straks zouden ze komen, wanneer er spanning was bij het einde. Doch dit einde kwam verrassend snel. Amper een drietal ronden waren gedaan en aan het net was nog niet gesneden toen plots, onverwacht uit één enkele bugel het “Leve onze koning” weerklink, tot grote verbazing van iedereen en niet het minst van de stoere ruiter Ward Reynaerts, die koning 1955 werd gekroond.Vlug, maar toch verdiend.

Naar we vernemen zou een mogelijke oorzaak van deze onverwachte onthoofding der gans te zoeken zijn in het feit dat de galg te vast stond. Ouderen herinneren zich dat verscheidene jaren geleden ingevolge van hevige vorst het dwarshout van de galg gehangen werd tussen twee bomen van de Solftplaats, die evenmin begaven. Toen ook duurde het slechts heel korte tijd voor de kop werd getrokken. En nu Zondag naar het keizersschap!

De Polder, zondag 27 maart 1955