1955

KONING 1956
PETRUS VERHULST

1957

Ook te Berendrecht had zondagnamiddag een lekker voorjaarszonnetje tal van kijklustigen naar de Solftplaats gelokt voor het ganzenrijdersspel. Ook talloze Antwerpenaren waren aanwezig. Stijl en tuchtvol werd door de 15 ruiters de strijd aangebonden, een strijd die circa twee uren lang duren zou. Op te merken viel dat de familie Van Den Eynde met 4 broeders-ruiters vertegenwoordigd was. Zij zouden alles op alles zetten om de ganzenkop mee naar de Schouwvagerstraat te nemen, doch het is hen niet gelukt. Noch student Willy, noch George, noch Etienne die vroeger reeds koning was, noch Etienne konden het kopke bemachtigen. Het was de sterke Petrus Verhulst die hem juist voor de neus van Etienne Van Den Eynde wegkaapte. 's Avonds hield de koning (die eigenlijk te Zandvliet woont) een receptie vor zijn ruiters en het gevolg in het vroegere ganzenrijderslokaal bij Jaak Plompen, waar het aan drank, koekjes en geurige sigaren niet ontbrak. De viering duurde nog vele uren later.

De Polder, zondag 18 maart 1956