1956

KONING 1957
EDUARD REYNAERTS

1958

Een puik weertje was het toen verleden zondag de Oude Gans van Berendrecht uitrukte om op de Solfplaats de strijd voor het koningschap te gaan beslechten. Er was een massa volk, en er waren vooral weer veel toeristen bij, om de twintig ruiters te komen aanmoedigen. Het spel duurde nogal tamelijk lang –van drie tot vijf- en er dienden een vijftiental ronden afgelegd te worden voor de beslissing viel. Die kwam dan toch en het was Ward Reynaerts zoon van Thijs Reynaerts die daar met een gelukkig gezicht de afgerukte kop omhoog stak en die koning werd voor '57. Meteen mag Ward dan –die reeds koning is geweest bij een vorige betwisting- toekomende zondag naar Stabroek om er de Keizerskroon te gaan betwisten. Aan hem zullen ze beslist een lastige tegenstrever hebben.

De Polder, zondag 7 april 1957