1957

KONING 1958
PETRUS REYNAERTS

1959

Vorige zondag, ter gelegenheid van Halfvasten werden nog in drie dorpen de ganzen aan het dwarshout gehangen voor het betwisten van het koningschap der plaatselijke ruiters en dit te Berendrecht (Oude Gans), Lillo en Wilmarsdonk, wat in alle drie de dorpen met de nodige feestelijkheid gepaard ging.

Een deugddoend lentezonneke zorgde voor een prettige voorjaarsstemming op de diverse dorpsleinen, waar de strijd werd aangebonden onder grote belangstelling. Met spanning zagen de toeschouwers de ganzenek rekken en de ganzerijdersdokters deden middelerwijl hun werk.

Tenslotte moest het net en de kop dan toch begeven voor de spierkracht van de stoere polderse ruiters en de onderscheidene koningen werden gekroond: Petrus Reynaerts, Oude Gans, Berendrecht; beenhouwer Hendrickx te Lillo en Pierre Vekens te Wilmarsdonk.

Deze mannen voelen zich fit and well om zondag het keizerschap te Wilmarsdonk aan te pakken. en wie zegt er dat ze niet in één week de koningskroon voor de keizerskroon verwisselen. We zullen zondag a.s. 23 maart wel zien op het Marktplein te Wilmarsdonk.

De Polder, zondag 23 maart 1958