1963

KONING 1964
WILLY VAN DEN EYNDE

1965

Te Berendrecht wordt momenteel alles in gereedheid gebracht om volgende zondag de keizer en 21 koningen te ontvangen en honderden kijklustigen die getuige willen zijn van een boeiend ganzenrijdersspektakel. Op halvasten zondag werd dan bij Oude Gans de laatste koning aangeduid, die het drietal kompleet moet maken, dat zal afgevaardigd worden in deze titanenstrijd. 15 ruiters trokken verwoed aan de ganzenek gedurende meer dan twee uur en inmiddels was de premie opgedreven tot 4.055 fr. Het was uiteindelijk de jonge bureelbediende Willy Van Den Eynde die de grote triomfator was en die de ganzenkop als nieuwe koning in de hoogte kon steken. Zondag meldt hij zich aan voor de keizerstitel.

De Polder, zondag 15 maart 1964