1964

KONING 1965
FONS CRYNEN

1966

Vijftien jeugdige ruiters van de Oude Gans te Berendrecht hebben, na een harnekkige strijd, vorige zondag hun nieuwe koning gekroond. 't Was de 22-jarige Alfons Crynen, studerend lid van de gekende familie Jos Crynen, die ten slotte de kop in de gretige handen hield en midden de toejuichingen zijn ereronde mocht afleggen.

Voordien, kort na de middag, was koning 1964 Willy Van den Eynde stoetsgewijs uit zijn woning afgehaald en na het traditionele bezoek aan enkele koffiehuizen kon het gesleur beginnen op het Solft. De aanmoedigingen waren niet uit de lucht en de strijd kon slechts belslecht worden nadat er 3.300 fr. aan de nek gehangen was.

De Polder, zondag 4 april 1965