1965

KONING 1966
PETRUS WILS

1967

Op Halfvasten is dan de laatste koning in het ganzenrijden uit de bus gekomen. Op die dag rijden de mannen van de Oude Gans van Berendrecht om de kop: zij sluiten elk jaar de reeks af zodat zondag a.s. de strijd kan losbarsten voor de opperkroon, het keizerschap.

Zestien kleppers stoven vorige zondag de Berendrechtse kinderkoppen op om koning Fons Crijnen van stal te halen. In gestrekte draf (maar dan veel trager) ging het op de geleende paarden doorheen het dorp waar de onderscheidene saloons aan een speciaal onderzoek werden onderworpen.

Alzo duchtig gewapend tegen onverhoedse inzinkingen en vol ferme togen de jongens nu met bekwame spoed naar de Solftplaats waar de gans in het net te bengelen hing. De paarden werden er slag op slag onderdoor gejaagd en na een klein anderhalf uur strijd bleef de kop in de gretige handen van krachtmens Petrus Wils. Dadelijk na zijn overwinning naar zijn indrukken gevraagd omklemde de nieuwe koning met forse greep zijn glas bier en fluisterde vol emotie: "ik gaan 'em trekken volgende zondag...". De Wils-krachtige uitdrukking die daarbij in zijn ogen verscheen deed ons bibberen op onze grondvesten. Als de Berendrechtenaar, morgen, zaterdag, op het teerfeest de nodige hoeveelheid vitaminen kan binnenkrijgen dan sleurt hij op het keizerschap galg en alles uit de grond.

"O LA LA..."
Als het weer een beetje van de partij wil zijn dan zal er zondag een volkske "ruisen" te Berendrecht. De inrichters hebben de zaken weer heel grotos aangepakt en naar voorzitter Julien Van der Stee ons verklaarde zal er wat te zien zijn ook. De stoet wordt gevormd te 14 uur en terwijl deze, geëskorteerd door een tiental fanfaren doorheen 't dorp trekt grijpt op het gemeentehuis een receptie plaats. Rond drie uur wordt dan op het Solft gestreden voor de kroon van keizer 1965 Staf Dons, die naar we konden vernemen, niet zinnens is zijn kleinood klakkeloos af te staan. Hij sprak de volgende historische woorden: "O la la". Waarmee vriend en vijand verwittigd weze!.

De Polder, zondag 27 maart 1966