1967

KONING 1968
PETRUS WILS

1969

De ruiters van de "Oude Gans hebben te Berendrecht voor de halfvastenstemming gezorgd. Nadat koning Willy Van Den Eynde, die zijn afscheidstraktatie gaf, was uitgehaald trok de ganzenrijdersstoet met de koning en 15 ruiters doorheen het dorp, dat in een heerlijk lentezonnetje lag te blakeren. De muzikanten van fanfare "Willen is Kunnen" op de feestwagen bliezen hun wangen bol en hun feestdeuntjes galmden lustig over het Solftplein, waar rond 15.30 uur het ganstrekken begon.

De grote massa kijklustigen was er niet, maar toch had het lekker lenteweertje wel voor wat belangstelling gezorgd. De herbergen aan de Solftplaats hadden drukke klandizie maar het viel ons op dat er toch zo weinig bejaarde boeren waren. De liefde voor het paard is er met de jaren beslist uitgegaan.

Op de Solftplaats, waar de ruiters om beurten onder de galg passeerden, was René Janssens als speaker de grote animator en naarmate hij de premie en de spanning liet stijgen kwam hij meer in forme. Er was zelfs een premie bij van kardinaal Suenens, overhandigd door enkele seminaristen. Toen de som van 6.200 fr. bereikt was en de ganzenek bloot hing steeg de spanning ten top. De jonge mannen sleurden verwoed en toch was het een der veteranen (meermaals koning geweest), Petrus Wils die vóór de neus van Willy Van Den Eynde met een forse greep de kop wist te bemachtigen en zich meteen wist te klasseren voor het Keizerschap van volgende zondag te Zandvliet.

De Polder, zondag 31 maart 1968