1968

KONING 1969
JOHNNY DE BACKER

1970

Verleden zondag halfvasten was het de beurt aan de Oude Gans om het ganzenhoofd te betwisten. Rond 12 uur togen een zestiental ruiters naar koning 1968 Petrus Wils die uitgehaald werd en trakteerde met bier, borrels en sigaren. Een flinke rondgang door het dorp en langs de aangesloten herbergen, ging de eigenlijke strijd vooraf. Ondanks de kou waren toch heel wat toeschouwers komen opdagen om naar ruiters en paarden te komen kijken. Deze laatsten waren goeddeels uit eigen dorp afkomstig, uit Zandvliet en Ossendrecht. Het zou een felle en lange strijd worden, waarbij ook valpartijen te noteren vielen. De "kwetsuren" werden echter vakkundig behandeld door een flinke verpleegster terwijl de slachtoffers opgebeurd werden met een hartelijke slok medicijn. Onderwijl zorgde René Jansen met zijn mikrowagen ervoor dat de premie ter waarde van tweeduizend frank geschonken uit de maatschappij-kas aangedikt werd tot zevenduizend ballekens. Dat ronde bedrag hing aan de kop toen rond halfzes, na twee en een half uur harde kamp, de nek begon te lengen. Ten slotte was het de krachtige hand van de knappe Johnnie De Backer die 't begeerde ganzehoof wist te grijpen en wat voor een hoofd! De nieuwe koning had zo fors getrokken dat een half ganzelijf was meegekomen. De vreugde was er des te groter om en in groep ging het naar het lokaal waar nog een lange tijd werd nagevierd.

De Polder, zondag 23 maart 1969