1969

KONING 1970
JEF HENDRICKX I

1971

De Oude Gans Berendrecht heeft het getroffen verleden zondag toen zij uitrukte voor het betwisten van de koningstitel: hoewel koud en ondanks een korte maar hevige sneeuwbui, bleef het 's middags droog en kwam er zelfs een schuchtere zon piepen. Met zeventien felle ruiters kwam de maatschappij, na verzameling in het lokaal De Kroon, op straat en begaf de stoet (met doktoorswagen en muziekmaatschappij) zich naar de aangesloten lokalen dit onder aanvoering van keizer Petrus Wils. Paarden en ruiters mochten gezien worden. De ruiters waren alle gestoken in de blauw-witte kledij van de maatschappij en de viervoeters waren flink afgeborsteld en opgedaan. Een aantal kleppers waren geleverd door de paardenhandelaar en oud-Berendrechtenaar Sooi Hendrickx, terwijl ook enkele paarden uit Hoogerheide gehaald waren. Te drie uur ontbrandde de strijd op het Solftplein en het zou een hele trekpartij worden die niet beslecht werd vóór vijf uur. Toen zag Jef Hendrickx de kans schoon en onthoofdde de gans met een forse, goed geplaatste greep. Een felle koning, die de door René Jansens bijeen gepraatte premie in ontvangst nam en voorwaar een geducht kanshebber voor de keizerskroon van zondag. Er werd door de Oude Gans nog uitbundig en laat nagevierd, waarbij de nieuwe koning zijn “onderdanen” ontving op het Zolderke en er nog laat in de nacht met muziek op kop door het dorp getrokken werd.

De Polder, zondag 15 maart 1970