1972

KONING 1973
WILLY VAN DEN EYNDE

1974

De Berendrechtse Stabroekenaar Willy Van den Eynde heeft vorige zondag op de Solftpalats te Berendrecht zijn derde koningstitel veroverd. Deze titel wordt nog glans bijgezet doordat die werd veroverd in het gouden jubeljaar. Zondag vierde de “Oude Gans” immers haar 50-jarig bestaan. En dat geschiedde met de nodige luister, niettegenstaande de zwiepende regen. Na uithaling van koning Jef Hendrickx in het Jobe-lokaal trok een mooie stoet met 20 ruiters en praalwagens door de Berendrechtse straten. Ook die twee Berendrechtse fanfaren “Willen is Kunnen” en “Kunst na Arbeid” sloten zich hierbij aan.

Receptie
Op het gemeentehuis werd de gouden maatschappij daarna ontvangen en gehuldigd. Voorzitter Fons Crijnen sprak een welkomwoord uit en dankte allen die deze viering hadden mogelijk gemaakt. Burgemeester Craeybeckx op zijn beurt stak de loftrompet op over de folklore en het solidariteitsgevoel van De Polderbewoners. Verder had hij het nog over ons leefmilieu, de evolutie van de haven, luchtbezoedeling en andere streekproblemen. Ook de folkloristische binding met Stabroek en Hoevenen raakte hij even aan. Graaf D. Le Grelle ook dankte de inrichters, sprak zijn bewondering uit over hun prestaties en wenste hen geluk. De huldigingsreceptie werd ook bijgewoond door de schepen van kultuur, de raadsleden Verhulst en De Lie, door de gewestelijke voorzitter der ganzenrijders Julien Van Der Stee en afgevaardigden der diverse ganzenrijdersmaatschappijen.

Burgemeester Craeybeckx en zijn gevolg stapten mee op in de stoet naar het strijdtoneel op de Solftplaats, waar de 20 ruiters (Jef en Toine Hendrickx waren er niet bij wegens een geplette duim) werden voorgesteld. En dan kon het trekken beginnen. De nieuwe speaker Fonny Crijnen deed het knap en de sneeuwbalpremie (die sterk werd aangedikt door de familie Adriaenssens) ging maar steeds crescendo. Het werd een sportieve strijd die duurde tot het haast zes uur was. Toen de premie opgelopen tot een rekord van 26.788 fr. Willy Van den Eynde kwam dan met een langgerekte greep een einde aan het spektakel stellen door de ganzekop van de nek te sleuren.

Maar de gouden viering was nog niet gedaan want 's avonds werd de nieuwe koning utigehaald in het Jobizaaltje om vandaar in stoet naar café “De Kroon” en “De Ster” te trekken. De beide fanfaren konden hun dorst lessen op kosten van de jubilerende vereniging in de diverse Berendrechtse bierwinkels.

Ter gelgenheid van dit jubileum werden ook een feestlied op de wijze van “Hugge, Hugge, Hugge” en gouden vlaggetjes aan de man gebracht wat het feestelijk cachet nog verhoogde, hoewel de stoet niet volledig tot zijn recht kwam wegens het bar slechte weer.

Maar aan die weermaker heeft nu eenmaal niemand wat te zeggen…

De Polder, zondag 8 april 1973