1973

KONING 1974
PETRUS WILS

1975

Enorm veel volk was er zondagnamiddag op de Solftplaats, waar de Oude Gans bij een echt mooi lenteweertje het Koningschap betwistte met 26 ruiters, die reeds van 11 uur met hun paarden op stap waren om Koning Willy Van den Eynde uit te halen. Een paar mooie praalwagens bolden mee in de stoet die hier en daar wat oponthoud had om de dorstige kelen even te laven. Om 15 uur begon dan de grote strijd op de Solftplaats waar voorzitter Fons Crijnen de micro bediende om de sneeuwbalpremie op te drijven. Hij deed dit knap want toen een onstuimige Petrus Wils de ganzennek kraakte met zeven mazen in één keer door te rukken en de ganzekop bemachtigde stond de premie 32.650fr. Het was voor de zevende keer dat hij koning werd van “De Oude Gans”. Deze sterke man was ook reeds driemaal keizer en hij is een ernstig kandidaat voor zondag.

's Avonds werd door hem een felle tractatie aangeboden. Het was een smul- en drankfestijn waaraan alle “Oude Gans”-ruiters zich te goed deden.

De Polder, zondag 31 maart 1974