2005 2007

De Oude Gans Berendrecht heeft zondag een nieuwe koning gekregen. Het is de 21-jarige Wouter Verhulst van de paardenmelkerij uit Hoevenen. Onder het gejuich van honderden toeschouwers trok hij omstreeks half zes op zuivere wijze de kop van de gans. Hij beurde meteen een premie van 4510 euro.

Het was een prachtige dag, koud maar zonnig. Dat had velen naar het Solft gelokt. Niet alleen op het plein stonden de mensen in dichte rijen de halzen te rekken, maar ook in de cafés was het stampvol. Op sommige momenten was er geen doorkomen aan

Dré reed niet mee
's Morgens was de Oude Gans bijeengekomen om eerst uittredend koning Tom Brands uit te halen. Die trakteerde zijn onderdanen met hapjes, bier en borrels. Daarna ging het in stoet door het dorp langs de aangesloten cafés. Er waren dertig ruiters ingeschreven maar één kon te elfder ure niet meedoen wegens een letsel aan de knie. Het was de gekende gansrijder Dré Aendekerk. Normaal zou die gehuldigd zijn geworden voor zijn 25-jarig jubileum als ruiter, maar dit feest werd verschoven naar volgend jaar.

Hoe dan ook begon het spel op het Solft, na een maal met broodjes en soep in lokaal De Koerel. Terwijl het plein stilaan volliep deden de ruiters hun toer onder de galg. Nu en dan viel er eens een van z'n paard om verzorgd te worden door doktoor en verpleegsters. Gelukkig waren het geen echte ongevallen. Naargelang de namidag vorderde en er zo nu en dan enkele mazen doorgesneden werden, begon de spanning te stijgen.

Dat werd helemaal het geval toen enkele stoere knapen het neg wegrukten en de ganzenek zichtbaar werd. Lang zou het nu niet meer duren. Wouter Verhulst, op de 22 ste plaats zag zijn kans schoon en wist de kop met een felle greep op onnavolgbare wijze, van het ganzenlijf te rukken. Het enthousiasme was geweldig. De nieuwe koning werd gekroond en met de mantel behangen. Dan werd hij de hoogte ingestoken samen met zijn vrouwtje, terwijl de muzikanten van “Allemoal Kaboal” het ‘Leve onze koning' bliezen. Tot laat in de nacht werd er vervolgens doorgevierd in het lokaal.

's Anderdaags waren de jonge leden van de Oude Gans in de namiddag alweer present om het Solft “af te breken”, dat wil zeggen op te ruimen en ze hebben dat met veel zorg en grondigheid gedaan. We hebben er zelfs een op zijn hurken zien zitten om sigarettenpeuken op te rapen!

Vader en grootvader waren al koning en keizer
Wouter Verhulst is 21 jaar. Hij is de zoon van Jef Verhulst en Magda Reynaerts, woonachtig in de Rijstraat in Hoevenen waar zij een paardenmelkerij hebben. Zijn vader is een gekend lid van de Oude Gans sinds vele jaren. Hij was al koning in 1978 en 1983 en gaf dus het goede voorbeeld. En dat het in de familie zit getuige het feit dat de grootvader van Wouter keizer werd van de Oude Gans in 1958. Overigens was Wouter al eens koning, maar dan bij het kiekenrijden in 1998. In het eerste jaar van zijn deelname aan het gansrijden (in 2000) trok hij al eens het net van de gans, wat toch ook een prestatie kan genoemd worden. Voor het overige zit de nieuwe koning halvelings in de boerenstil met fouragehandel (hooi en strooi). Verder is hij verzot op alles wat met een motor heeft en houdt hij van uitgaan en feesten. De Oude Gans zal ongetwijfeld aan hem een goede koning hebben.

Wouter Verhulst zal met de andere koningen van de laatste jaren de kleuren van zijn maatschappij verdedigen tijdens het keizerrijden dat op zondag 2 april in Hoevenen plaats heeft. De Oude Gans, die al meer dan 25 de keizerskroon moest ontberen, wordt algemeen als grote kanshebber genoemd.

De Polder, vrijdag 24 maart 2006