2007 2009

De Oude Gans Berendrecht is zondag met 27 ruiters naar buiten gekomen voor het koningsrijden. Na een urenlange strijd die doorging onder een stralende hemel en die door honderden werd bijgewoond, slaagde Vincent Crynen er in de kop te bemachtigen. Daarmee blijft de kroon in de familie die reeds van generatie op generatie het folklorespel hooghoudt.

In de voormiddag waren de paarden klaargemaakt (onder meer op het parkeerplein van de kerk) om rond 10h30 naar de samenkomst te trekken bij café de Sportduif op het Solft. De stoet van ruiters, doktoorssjees, muziek en voetvolk trok dan naar de Zouten om koning 2007 Joost Crynen in de Petrolschuur uit te halen. Het werd een traktatie met alles er op en er aan. De muziekanten in hun bonte carnavalskledij speelden er lustig op los en wisten de uittredende koning herhaaldelijk op sterke schouders in de hoogte te krijgen. Een toer door het dorp volgde met een bezoek aan café de Molengeest waar het nodige nat werd ingeslagen. Van hieruit ging het richting de Koerel voor het traditioneel middagmaal dat bestond uit soep met broodjes.

Hulde
Dan werd het koningsrijden aangevat, zoals gezegd onder een stralende zon die de sfeer van de grote dagen op het Solft bracht. Waarschijnlijk hierdoor gingen de geldbeugels gemakkelijk open en kon Peter Paardekam als spreker een mooi bedrag samen praten, dat uiteindelijk op 4.600 euro zou eindigen. Tussendoor werd nog hulde gebracht aan verdienstelijke leden van de Oude Gans. Eerst was daar Jef Hendrickx, die in Hoevenen woont, maar als zoon van oud voorzitter Sooi Hendrickx, afkomstig is van Berendrecht. Hij kreeg als ruiter die 40 jaar actief is, een prachtige schaal met inschrift terwijl zijn vrouw Maria bloemen aangeboden kreeg. Hulde werd ook gebracht aan Patrick Boeykens, 25 jaar ruiter en bestuurslid van de Oude Gans. Hij kreeg een mooi ingekaderde foto aangeboden.

Familie
Inmiddels vorderde het spel, tot er omstreeks halfzes beweging in het net kwam. De ganzennek zat daar lichtjes in geplooid en begon uit te puilen. Nog eenmaal werd er deskundig gesneden en kwam de spanning er voor goed in. Enkele cracks als Lowie van het Blauwhoeveke en Tony Wouters lieten hun reuzenkracht gelden. Maar het was uiteindelijk Stefan Van den Eynde die even voor zes uur het net wist los te rukken en de ganzenhals ontblootte. Dat was gesneden brood voor de onstuimige Vincent Crynen (24) die er korte metten me emaakte. Met een ijzeren en niet te stuiten greep verwoestte hij de ganzennek om aldus zegevierend kroon en mantel te veroveren, die even voordien, na een jaar regeren, nog door zijn neef Joost Crynen werden gedragen.

Viering
De nieuwe koning is de zoon van Jos Crynen, voorzitter van de Oude Gans, en kleinzoon van Maurice Crynen die koning werd in 1951 en 1952. Opmerkelijk is dat Jos zelf er nooit in slaagde koning te worden. De vreugde was er niet minder om. De nieuwe koning beurde een premie van 4.600 euro. Hij zal samen met de koningen van vorige jaren (Joost Crynen en Wouter Verhulst), trachten de keizerskroon te bemachtigen in Hoevenen op 9 maart.

Na het rijden volgde de viering in de zaal van De Koerel waar de muzikanten tot het uiterste gingen er er tot laat in de nacht werd gedanst en gezongen op het heil van de koning Vincent en van de Oude Gans.

De Polder, vrijdag 29 februari 2008