1963

keizer 1969 

1970

We hebben vorige zondagnamidag te Zandvliet een hevige ganzenrijdersupporter zien rondkuieren op kemelharen sloeffen en met een zwaar gebreide bivakmuts over zijn oren. Drie uur lang ging hij op de eerste rij achter de nadar-afsluiting staan kijken naar het keizerrijden op de Markt en het toppeke van zijn neus was zo rood als een tomaat toen Peer Wils van de Oude Gans Berendrecht de ganzekop in zijn sterke hand hield en keizer werd gekroond in de bijtende kou.

Er was geen sprake van lentestemming toen zondagnamiddag keizer Fons Gabriëls en zijn 15 koningen uit heel de polderstreek stipt op tijd hun rondgang begonnen doorheen het ijskoude Zandvliet, hoe ook de zes fanfaren, waaronder de drie van Zandvliet, hun wangen bol bliezen om er de warmte in te krijgen. ook de mini-gerokte majorette-meisjes van Hoogerheide zagen blauw van de kou bij het stijlvol uitvoeren van hun parade-dansjes vóór het gemeentehuis. En toch was er weer veel volk opgekomen om het folkloristisch spektakel in ogenschouw te nemen op 't Marktplein en er was een knappe ordedienst van de politie om de vele auto's in goede banen te leiden.

RECEPTIE
Tijdens de optocht was er ten gemeentehuize een receptie met aan de eretafel de gewestelijke voorzitters der ganzenrijders Julien Van Der Stee met zijn sekretaris Wijnants, de gemeenteraadsleden Graaf Le Grelle en Staf De Lie en ook burgemeester De Bie van Stabroek. De receptie, waar bijlange geen slappe koffie werd geschonken werd bijgewoond door afvaardigingen der verschillende ganzenrijdersgroepen en fanfaren. Het woord werd gevoerd door voorzitter Van Der Stee, die alle medewerkers dankte en liet uitschijnen dat mogelijk volgend jaar ook Hoevenen aan het keizerschap zou kunnen deelnemen.

DRIE UUR IN DE KOU
Inmiddels was de keizerstoet in 't centrum toegekomen en nadat die aan het gemeentehuis was in ogenschouw genomen door de genodigden begon om kwart na drie de strijd voor de ganzekop. Deze zou drie uur lang duren en aan het ganzenet moest herhaaldelijk worden gesneden eer er een beetje spanning in de zaak kwam. Naar het einde toe deed zich nog een spijtig incident voor. Een der ruiters van Nieuwe Gans Berendrecht het urenlang trekken moe, ging met twee handen aan de ganzekop hangen en werd prompt door het bestuur uit de wedstrijd gewezen. Uit solidariteit staakten dan ook de twee andere koningen van de Nieuwe Gans de strijd. De sneeuwbalpremie, opgeroepen door speaker Hendrickx bedroeg toen reeds meer dan 16.000 fr. De overgebleven ruiters werden nu toch een beetje slapte gewaar in de ganzekop en gingen zich ekstra weren. Na een laatste maal aan het net te hebben geknipt was het eindelijk de Stabroekse koning Louis Gabriëls die het hele net lostrok zodat het in flarden hing aan de ganzenbek. De sterke Berendrechtenaar Peer Wils, die hem volgde, had toen de kop maar te pakken onder luide aanmoedigingen van het publiek. De eindpremie bedroeg meer dan 19.000 fr. na een ijskoude ren die drie uur lang had geduurd.

De mannen van Oude Gans Berendrecht juichten van blijdschap en nog dezelfde avond kreeg de nieuwe keizer reeds een viering in het lokaal, maar er komen er nog. Want zondag a.s. 30 maart wordt reeds een keizersbal georganiseerd in de zal Roeland in de Dorpsstraat, waar alle ganzenrijdersvrienden jong en oud, welkom zijn.

De Polder, zondag 30 maart 1969