1985 1987

Verleden zaterdag organiseerde de Oude Gans terug het gansrijden. Ditmaal in de Ruytermansweg, op de terreinen van de ruitervereniging St. Jan.

Niettegenstaande een week tevoren het koningschap betwist werd, zijn er toch enkele verwikkelingen opgetreden. Bij het trekken van de ganzekop werden onregelmatigheden opgemerkt, doch door de jury niet als zware fout bestempeld. De koning werd gekroond en gevierd. Enkele dagen later kwamen echter videobeelden van het gebeuren tevoorschijn. Deze lieten blijken dat er tijdens de euforie van de beslissende fase toch zware onaanvaardbare fouten gebeurd waren. De koning 1986 trad onmiddellijk en vrijwillig af. Daar een ganzerijdersmaatschappij zonder koning niet kan bestaan, zat er voor de vereniging niet anders op dan het hele gebeuren over te doen.

Bij zulke probleemstelling is het moeilijk de ideale oplossing te vinden. Het is misschien niet de goede maar wel de minst slechte.

De huidige oplossing was alleen realiseerbaar door de sportiviteit, de eerlijkheid en eendrachtigheid van de ruiters. Alle ruiters, buiten enkele gekwetsten, dongen dan ook terug mee naar de koningskroon. Er was besloten de strijd niet te lang te laten duren, daar diezelfde avond het grote teerfeest op het programma stond. Na anderhalf uur was het voor iedereen een verrassing dat Marc van Gool de ganzekop met 7 mazen ineens afrukte. Stil gebeurde de kroning, om dan 's avonds luid de koning te vieren.

De plaatselijke muzikanten bliezen hun ziel uit hun lichaam wat niet te verwonderen is, want Marc, de nieuwe koning, is zelf al jaren ganzerijdersmuzikant. Er werd gesmuld en gedronken en het was reeds vroeg in de morgen toen de laatste teerders huiswaarts keerden.

De Polder, vrijdag 14 maart 1986