1986 1988

Inmiddels heeft vorige zondag de Oude Gans van Berendrecht haar trek- en sleurpartij ingericht. En ze mocht er zijn, want het spel duurde tot kwart na zes. Het weer was uitstekend en er was heel wat volk naar het Solft afgezakt om het festijn bij te wonen. In de voormiddag reeds werd verzamelen geblazen op het erf van Maurice Crijnen, waar 28 ruiters hun paarden (waaronder 21 Brabanders) in gereedheid brachten In stoet –met koets en fanfare van Hoogboom- ging het dan langs de aangesloten herbergen, nadat eerst in het lokaal “De Koerel” koning 1986 Marc van Gool was uitgehaald.

Het spel zelf duurde onder een stralende hemel, vrij lang maar dat kwam goed uit voor mikroman Fons Crijnen die de premie wist op te drijven tot 63.300 frank. Tegen zes uur werd het net afgerukt en iedereen dacht dat het bekeken was, maar het duurde nog tot kwart over zes (nadat er nog twee en een halve ronde op de blote nek was gereden), vooraleer de geblokte Sylvain Willemen met een ijzeren greep de weerbarstige kop wist te kraken. Sylvain is dokwerker en woont in de Monnikenhofstraat. Vermeldenswaard is dat zes gebroeders Willemen aan de strijd deelnamen en het is dan ook niet te verwonderen dat de kop in de familie bleef. In ieder geval heeft de Oude Gans met dergelijke krachtmensen zeker een goeie kans om zondag in Stabroek de keizerskroon weg te kapen.

De Polder, vrijdag 27 maart 1987