1988 1990

Zondag is er ondanks het koude en winderige weer toch nog flink wat volk naar het Solft gekomen om naar het koningsrijden van de Oude Gans te komen kijken. In de herbergen rond het Solft drumden de mensen rond de tapkast en liepen de bierkranen als in de beste dagen.

Reeds van 's zaterdags waren de mannen van “d'Ouw” in de weer voor het klaarmaken van het Solft en voor het slachten van de gans. Die werd traditioneel geleverd door een bestuurslid, met name Roland Geuens. Tegelijkertijd werd ook reeds de viering ingezet van Fons Crijnen (zoon van Maurits Crijnen) die 25 jaar lid is van de vereniging. Er werd getrakteerd met frikadellen en kriekskes, terwijl Fons een receptie hield in zijn huis in de Solftstraat. 's Anderendaags zondags werd koning Aendekerk al om 11 uur uitgehaald door de ruiters en voetvolk. Een traktatie met soep, belegde broodjes en koffiekoeken volgde, waarna de stoet door het dorp trok langs de aangesloten herbergen. Om 15 uur stipt was iedereen op post op het Solft, waar de strijd om de begeerde ganzekop begon onder de 25 ruiters die zich aanmeldden.

Een paard dat plotseling een beroerde kreeg en voor dood neerviel, zou echter voor een half uurtje vertraging zorgen. Het dier kreeg de nodige zorgen toegediend door veearts Verhulst, waarna het in de stal van Jos Crijnen kon bekomen. Naar wij vernemen zou het 's anderendaags weer helemaal bekomen zijn van zijn flauwte.

Intussen had spreker Fons Crijnen (zoon van Jos Crijnen) met zijn gekend talent voor het opdrijven van de premie gezorgd. Tussendoor werd zijn neef Fons Crijnen nog maar eens gelauwerd, samen met zijn vrouwtje Omwille van een kwart eeuw lidmaatschap ontvingen zij een ere-medaille en een klok. Het was rond kwart voor zes toen het net afgerukt werd en er beweging kwam in de toeschouwers. Dan viel het verdict: Marc Van Gool, afkomstig uit Hoogboom, maar wonende in Stabroek, wist met een niets ontziende greep de moedwillige kop van het gemartelde dier te kraken en werd meteen koning 1989 van de Oude Gans. Hij vergaarde een premie van 66.100 frank.

De nieuwe koning trakteerde gul en werd nadien uitbundig gevierd in het lokaal De Koerel. Daar werd 's anderendaags het einde van het ganzerijden en het afbreken van het Solft besloten met een mal.
Vermelden wij ten slotte nog dat Fons Crijnen (de spreker) zondagavond een voet brak toen hij een paard hielp laden. Hij werd verzorgd in het AZ en vervolgens naar zijn huis in Vilvoorde overgebracht. Wij wensen hem een spoedig algeheel herstel toe.

De Polder, vrijdag 3 maart 1989