1998 2000

De Oude Gans Berendrecht heeft zondag een nieuwe koning gekroond. Het is Stefan Van den Eynde, die na aan harde maar faire strijd de kop van de gans fijnmoesde en de tekenen van zijn waardigheid kreeg overhandigd. Stefan ontving ook een premie van liefst 111.000 frank, die bijeen gepraat was door “spreker” Fonny Crynen.

Als men de premies van de Lollemannen en van de Jonge Ruiters van de Nieuwe Gans bijeentelt, dan komt men over de 300.000 frank. Een superbedrag dat in Berendrecht tot nu toe dit jaar aan het gansrijden is besteed. En dan moeten we nog de vrouwen van de Vrije Gans krijgen, die gewoonlijk ook een bedrag van enkele tienduizenden inzamelen en die hun koningin nog moeten kronen op het Solft.

De Oude gans verzamelde vorige zondag om 10 uur met 22 ruiters aan café Molengeest. Voetvolk, doktoorsjees, muzikanten en ganzenwagen trokken in stoet naar uittredend koning André Aendekerk, die vlakbij in de Ruytermansweg woont. Dré trakteerde zijn onderdanen uitbundig. Warme hapjes, frikadellen, worst, boterhammen met kop en kaas, werden in overvloed aangeboden. Dit alles werd overgoten en naar binnen gespoeld met de nodige dranken. Wij hoorden achteraf vertellen dat er bij dit grandioze uithalen zomaar eventjes zestien flessen jenever zijn leeggeschonken. Hoeveel bakken bier daar nog bijkomen is niet geweten, maar het is zeker een groot totaal.

Na dit festijn trok de stoet met de uittredende koning door het dorp om de aangesloten herbergen te bezoeken. Tussendoor werd er nog gegeten in De Koerel. Om 15 uur stip begon het spel op het Solft. Snijmeester Jef Hendrickx deed op tijd en stond zijn devoren. Het verplegend personeel verzorgde geregeld slachtoffers van valpartijen. Gelukkig bleef het bij nep en moest er niemand in het “echtig” worden afgevoerd. Omstreeks halfzes kwam het einde in zicht. Een in uitstekende vorm zijnde Patrick Boeykens sleurde het net van de ganzenromp. Hij zou de blote nek niet meer kunnen aanschouwen, want nog tijdens dezelfde beurt viel de beslissing: Stefan Van den Eynde, met spieren als stalen kabels, verpletterde om kwart voor zes de afgebeulde nek van het moegesarde dier. Hij kreeg kroon en mantel aangeboden, terwijl de muzikanten het Leve onze Koning aanhieven. De nieuwe koning en zijn gade, Peggy Boons, werden herhaaldelijk p betonnen schouders in de hoogte gehesen en rondgedragen. De viering duurde tot onder de morgen.

’s Maandags was het staartjesgans en werd het Solft “afgebroken”. In enkele herbergend rondom vierden de dapperen nog na. En ’s Avonds werd in het lokaal nog flink de inwendige mens versterkt.

De Oude Gans teert op 27 maart in De Koerel. Zij hoopt vurig de keizerskroon naar Berendrecht te brengen.

De Polder, vrijdag 12 maart 1999