1999 2001

Op zondag jl. verzamelden 23 ruiters met een vernieuwde wagen, dokterskoets en voetvolk om 9 uur aan café Blauwhoeveke. Vandaaruit vertrokken ze naar koning Stephan en zijn vrouwtje Peggy waar iedereen hartelijk ontvangen werd en de traktaties met soesjes, croissants, kop en kaas elkaar veelvuldig opvolgden. Daarbij nog de borrels, een lekkere pint en een sigaar en het was zo tijd geworden om op herbergbezoek te gaan. Vlug was het middag en zijn we in ons lokaal de Koerel afgestapt om op pistolets en soep te nuttigen. Dan hebben we onze tocht door het dorp verder gezet zodat we omstreeks 15 uur op het Solftplein de strijd konden aanvatten.

Na de voorstelling van de ruiters was het uittredend koning Stephan Van den Eynde die mantel en kroon neerlegde. Inmiddels was het beginnen regenen wat het voor de ruiters niet makkelijker maakte. Omstreeks 17.25 uur begon de spanning te stijgen en na de nodige felle trekken van de ruiters kwam het einde in zicht toen Frederik Crynen er met het net vandoor ging. Er volgden nog 3 ruiters die hun kans waagden. Toen kwam nr.3 op de lijst met name Louis Cloots die zich rechtzette en fel kwam aandraven. Hij was reeds koning in 1995 en wist maar al te goed hoe het moest en jawel, een ferme ruk en het was gebeurd.

Inmiddels was de premie opgelopen tot 97.000 frank. Louis mag de titel van koning 2000 dragen en dit gingen we met zijn allen in lokaal De Koerel vieren tot in de ochtenduren. Maandagmiddag waren we met onze ploeg van staartjesgans terug present om het Solft op te kuisen en na te kaarten. Zodat we ’s avonds nog met zijn 35 gezellig aan tafel gingen om alzo ons koningrijden te besluiten.

Nu is het duimen voor onze 3 krachtpatsers André Aendekerk, Stephan Van den Eynde en de kersverse Louis Cloots om op 9 april de keizerskroon te kunnen bemachtigen.

De Polder, vrijdag 31 maart 2000