COVID-19

Beste llid/sympathisant

 

Door het COVID-19 virus ziet ons gansrijdersjaar 2020 en 2021 er helemaal anders uit. Met onderstaande briefwisselingen willen we jullie graag op de hoogte houden van onze geannuleerde en/of verplaatste activiteten.

Op onze website en op de briefwisselingen kan je steeds de meest geactualiseerde kalender vinden. Deze kan continue gewijzigd worden door de maatregelen die door de overheid worden genomen. Controleer regelmatig onze website om op de hoogte te blijven.

 

- Bericht van dinsdag 11 juni 2021 -

Het bestuur van de Oude Gans Berendrecht VZW heeft tijdens haar laatst gehouden bestuursvergadering besloten om het gansrijden op zondag 29 augustus 2021 te annuleren. Bijgevolg wordt er dit jaar geen nieuwe datum meer ingepland.

 

De maatregelen die door de overheid worden opgelegd maken het niet alleen onmogelijk om het gansrijden op een veilige en correcte manier te organiseren, maar ook de activiteiten die ’s morgens en ’s avonds zouden plaatsvinden kunnen niet worden georganiseerd zoals het in normale omstandigheden zou zijn.

 

Ook in 2020 was de Oude Gans genoodzaakt het gansrijden al eens te annuleren omwille van het coronavirus.

 

Het bestuur hoopt dat er in 2022 geen opgelegde maatregelen meer zijn zodat op zondag 20 maart 2022 een nieuwe koning kan gekroond worden.

 

- Bericht van dinsdag 23 maart 2021 -

Een nieuwe informatiebrief betreft de laatste wijzigingen in de kalender, klik hier.

 

- Bericht van zaterdag 19 december 2020 -

Een nieuwe informatiebrief betreft de laatste wijzigingen in de kalender, klik hier.

 

- Bericht van donderdag 29 oktober 2020 -

Een nieuwe informatiebrief betreft de laatste wijzigingen in de kalender, klik hier.

 

- Bericht van dinsdag 6 oktober 2020 -

Persoonlijke brief van de voorzitter, klik hier.

 

- Bericht van dinsdag 18 augustus 2020 -

Een nieuwe informatiebrief betreft de laatste wijzigingen in de kalender, klik hier.

 

- Bericht van dinsdag 28 juli 2020 -

Omwille van het COVID-19 virus was de ‘Oude Gans Berendrecht VZW’ genoodzaakt hun koningrijden in maart te annuleren. De positieve evolutie van het virus liet het toe om de activiteit te verplaatsen naar zondag 20 september 2020.

 

Gezien het virus opnieuw aan een stevige opmars bezig is en de provincie Antwerpen bovenop de verstrengde maatregelen van de overheid nog extra maatregelen heeft genomen, kan het koningrijden van de ‘Oude Gans Berendrecht VZW’ onmogelijk op een veilige manier worden georganiseerd.

 

Om deze reden heeft het bestuur besloten om het koningrijden op zondag 20 september 2020 te annuleren. Alle nevenactiviteiten, zoals de algemene informatieve vergadering en staartjesgans, zullen ook geannuleerd worden. Bijgevolg wordt er in 2020 geen nieuwe editie georganiseerd.

 

- Bericht van donderdag 25 juni 2020 -

Wegens het aanpassen van de veiligheidsvoorschriften werden opnieuw enkele activiteiten geannuleerd of verplaatst. Bekijk hier de infobrief.

 

 - Bericht van maandag 25 mei 2020 -

Momenteel gaan al onze geplande activiteiten nog door. We wachten de veiligheidsraad van 8 juni af waarna er hopelijk meer duidelijkheid zal zijn of we onze activiteiten nog mogen organiseren. Meer info door hier te klikken.

 

- Bericht van maandag 23 maart 2020 -

Voor een handig overzicht over de uitgestelde en geannuleerde activiteiten, werd volgende brief per post aan onze leden bezorgd. Bekijk hem door hier te klikken.

 

 - Bericht van vrijdag 20 maart 2020 -

Save the date... ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020 zal de Oude Gans het uitgestelde koningrijden organiseren.

Verder zullen het Teerfeest (4 april 2020) en de ruitervergadering (19 april 2020) worden uitgesteld naar een latere datum.

Leden zullen eerstdaags per brief worden ingelicht over de diverse wijzigingen.

 

- Bericht van dinsdag 17 maart 2020 -

Wegens het dreigende COVID-19 virus waren we genoodzaakt het gansrijden van 15 maart 2020 uit te stellen. Nadien bleek onze beslissing niet onterecht, aangezien er een algemeen verbod kwam op evenementen.

Door deze beslissing zijn we genoodzaakt enkele maatregelen te nemen die gevolgen hebben voor onze reeds geplande activiteiten. Hieronder zetten we alles op een rijtje:

 

KONINGRIJDENUitgesteld
Voorlopig is er nog geen nieuwe datum gekozen. Op dinsdag 24 maart 2020 staat een bestuursvergadering gepland. We hopen hierna alvast meer duidelijkheid te kunnen geven. De voorverkoop-bonnetjes en steun aan de kop zullen geldig blijven bij de nieuwe datum.

 

KEIZERRIJDENUitgesteld
De Jonge Ruiters van Zandvliet hebben, in samenspraak met het bestuur van Polderbond, besloten om het keizerrijden op zaterdag 26 september 2020 te organiseren. Hierdoor zal het keizeruithalen verplaatst worden naar een later te bepalen datum.

Net zoals de voorverkoopbonnetjes en steun aan de kop, blijft ook hier het reeds betaalde spek & ei geldig bij de nieuwe datum.

 

TEERFEESTNIET uitgesteld
Tot nader order blijft het teerfeest op zaterdag 4 april 2020 doorgaan en kan u blijven inschrijven. We volgen de beslissingen van de overheid op de voet op en zullen u verder berichten indien het wordt uitgesteld.

 

RUITERVERGADERINGNIET uitgesteld
Ook de ruitervergadering op zondag 19 april 2020 om 10:00 in De Koerel zal tot nader order blijven doorgaan.

Voorlopig blijft alles nog onduidelijk hoe het virus zich zal evolueren en wat de maatregelen van de overheid zullen zijn. Hou voornamelijk onze facebook-pagina en website in de gaten voor meer informatie. Van zodra er meer duidelijkheid is, zullen we u ook per briefwisseling verder informeren.

 

Indien we dit nodig achten kan er een extra Algemene Informatieve Vergadering worden georganiseerd om iedereen correct te informeren en vragen te beantwoorden.

Wij hopen dat u begrip hebt voor deze uitzonderlijke omstandigheden. Maar uitstel is zeker geen afstel en we zullen er alsnog een spetterend koningrijden van maken op … ?!

 

- Bericht van vrijdag 13 maart 2020 -

De nieuwe datum voor het keizerrijden is gekend: zaterdag 26 september 2020. Hierdoor zal ook het keizeruithalen verplaatst worden naar een nog nader te bepalen datum.

Een nieuwe datum voor de Oude Gans is nog niet gekend. We zullen onze leden zo spoedig mogelijk per briefwisseling informeren over het verloop van de geplande activiteiten.

 

- Bericht van donderdag 12 maart 2020 -

De Oude Gans Berendrecht VZW heeft vanavond na spoedberaad beslist om haar koningrijden, dat nu zondag 15 maart 2020 zou plaatsvinden op de Solftplaats te Berendrecht, uit te stellen naar een later te bepalen datum.

De vereniging wenst, zeker na een negatief advies van districtsburgemeester Carl Geeraerts, geen enkel risico te nemen in verband met het COVID-19 virus.

Alle geplande activiteiten dit weekend en maandagavond (staartjesgans) georganiseerd door de vereniging worden geannuleerd.

Verdere info zal via sociale media en de website worden gecommuniceerd.

Bij Oude Gans Berendrecht VZW vinden we de bescherming van uw gegevens belangrijk. In onderstaande privacyverklaring kan u alle informatie vinden rond hoe wij uw (persoonlijke) gegevens verwerken en beschermen.

Deze verklaring behoort toe aan volgende vereniging:
Oude Gans Berendrecht VZW
Ruytermansweg 55
2040 Zandvliet
BTW: BE0842.309.002

  • 01 - Waarvoor dient deze verklaring?
   Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wetgeving van kracht die ervoor zorgt dat uw (persoonlijke) gegevens beter worden beschermd. Door deze privacyverklaring weet u hoe wij als vereniging uw gegevens verwerken, veilig stellen, hoe u deze kan inkijken en bijgevolg eventueel kan aanpassen of verwijderen.

  • 02 - Wie beheert uw gegevens?
   Uw gegevens worden opgeslagen en/of verwerkt op onderstaande locaties:

   Secretariaat
   Kalmthoutsebaan 18 D
   2040 Zandvliet
   +32 (0)497 868 864
   Penningmeester
   Berkenlaan 89/1
   2940 Hoevenen
   +32 (0)475 778 566
   Verantwoordelijke sponsoring
   Bosstraat 14
   2040 Berendrecht
   +32 (0)479 766 022

   Leden kunnen enkel op het secretariaat hun gegevens laten aanpassen.

   Sponsors laten hun gegevens aanpassen bij de verantwoordelijke voor de sponsoring.


  • 03 - Wie wordt beschermd door deze privacyverklaring?
   Elk natuurlijk (privé) persoon die (persoonlijke) gegevens achterlaat bij de vereniging, door middel van het invullen van het inschrijvingsformulier voor toetredende leden. Minderjarige leden welke gezien hun leeftijd lidgeld moeten betalen zullen automatisch in het ledenbestand opgenomen worden door het lidmaatschap van één der ouders en gaan automatisch akkoord met het privacyverklaring tot de leeftijd van 18 jaar is bereikt.

   Sponsors en verenigingen welke financiële giften en/of materiële steun verlenen aan de vereniging.

  • 04 - Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens en wat betekent dit?
   Het verwerken van gegevens slaat op elke actie die betrekking heeft tot het toevoegen, aanpassen of verwijderen van uw gegevens. De verantwoordelijkheid valt onder Oude Gans Berendrecht VZW.

  • 05 - Wanneer worden mijn gegevens bewaard?
   Gegevens van leden worden bewaard vanaf het moment dat u als lid wordt goedgekeurd en u akkoord gaat met de privacyverklaring. Pasgeborene worden toegevoegd aan het ledenbestand indien u dit aan het secretariaat laat weten. Sponsors en verenigingen worden automatisch opgenomen in een aparte database wanneer er sprake is van financiële en/of materiële steun.

  • 06 - Welke gegevens worden verwerkt en bewaard?
   De gegevens die u hebt ingevuld op het inschrijvingsformulier voor toetredende leden, met name: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mail, hoe u uw postbedeling wenst te ontvangen (digitaal of op papier) en de datum dat u bent goedgekeurd als lid.

   Aan de hand van bovenstaande gegevens worden volgende administratieve zaken toegevoegd: soort lid (niet-ruiter, ruiter, wachtlijstruiter, kandidaat ruiter of erelid) en wordt zowel uw huidige leeftijd als uw leeftijd op de dag van het koningrijden (datgene dat van toepassing is voor het lidgeld) berekend. Indien u gezinshoofd bent wordt vermeld hoeveel (betalende) leden dit gezin telt. Sinds 2016 wordt bijgehouden indien u laattijdig uw lidgeld hebt betaald. Voor ex-ruiters (elke categorie) wordt elke aanpassing geregistreerd: opgave ruiter, effectief ruiter, stopzetting ruiter of stopzetting van de wachtlijst. Alle gegevens worden ieder jaar aan een update onderworpen, in tussentijd kunnen gegevens eveneens een update krijgen wanneer er nieuwe (contact)gegevens beschikbaar komen.

   Sponsors en verenigingen worden opgenomen in een aparte database met vermelding van: Naam, adres, BTW NR, soort sponsor (financieel, materieel of beide), gesponsorde bedragen.

  • 07 - Ik ben geen lid of sponsor meer van de vereniging, wat gebeurt er met mijn gegevens?
   Gegevens van ex-leden die gekozen hebben voor een vrijwillige stopzetting blijven bewaard. Dit om u in de toekomst nog te kunnen contacteren voor eventuele recepties belanghebbend aan de vereniging.
   Gegevens van leden die uit de vereniging werden gezet worden per direct verwijderd.

   Sponsors welke ervoor kiezen om 2 jaar op rij geen steun meer te bieden worden als niet actief gemarkeerd en bewaard onder een aparte noemer, eveneens met als reden om eventueel te nodigen op toekomstige recepties.

  • 08 - Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
   Contactgegevens van leden worden gebruikt om (digitale) post te versturen, zijnde: activiteiten georganiseerd door de vereniging (o.a.: koningrijden, teerfeest, vrije activiteit, …), activiteiten georganiseerd door derden (o.a.: keizerrijden/uithalen (indien de keizer niet uit eigen vereniging komt), kerstboomverbranding, …), overlijdensberichten van verenigingsleden of dierbaren aan de vereniging, verenigingsboekje, verlengen van uw lidmaatschap, info om uw verenigingsuniform in te leveren bij vrijwillige stopzetting van uw lidmaatschap of andere berichten die belang hebben aan uw lidmaatschap.

   Uw leeftijd wordt gebruikt om het juiste bedrag te berekenen voor het jaarlijks lidgeld. Ook of u al dan niet effectief ruiter bent, wordt gebruikt om uw lidgeld te berekenen.

   Indien u als ruiter tot koning of keizer wordt gekroond zullen wij, enkel indien er naar wordt gevraagd, uw naam & voornaam + leeftijd vermelden aan de media. Tenzij u hier vooraf schriftelijke een bezwaar voor indient.

   Gegevens van effectieve leden (naam, voornaam, e-mail, functie en adres) worden bezorgd aan elk gezinshoofd van nieuwe toegetreden leden. Dit zodat zij te allen tijde contact kunnen opnemen met het bestuur van de vereniging voor vragen belanghebbend aan de vereniging.

   Om u te kunnen verzekeren tegen organisatorische fouten, worden uw gegevens (naam, voornaam, adres en geboortedatum) doorgestuurd naar de verzekering. Dit zal enkel gebeuren na schriftelijk akkoord dat zij uw gegevens zullen verwerken volgens de privacywetgeving van 25 mei 2018.

   Gegevens van sponsors worden gebruikt om ons de mogelijkheid te geven een dankbrief te richten na het koningrijden en om het jaarlijks verenigingsboekje te kunnen bezorgen.

  • 09 - Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
   Uw gegevens blijven zolang bewaard tot u beslist deze te laten verwijderen.

  • 10 - Wie gebruikt mijn gegevens en waarom?
   Secretariaat
   Het secretariaat beheert en verwerkt al uw gegevens om u in het ledenbestand te plaatsen, gefilterde lijsten te kunnen trekken voor allerhande activiteiten en om u te kunnen contacteren voor het gemeenschappelijk belang.

   Penningmeester
   De penningmeester gebruikt de ledenlijst om de lidgelden te controleren, aan te duiden en u te kunnen contacteren voor het gemeenschappelijk belang.

   Maatschappelijke zetel
   Uw inschrijvingsformulier wordt hier bewaard.

   Bestuursleden
   Sommige bestuursleden van de vereniging hebben een postronde. Om de documenten die in de eerste alinea van “#08 Waarvoor gebruiken wij uw gegevens” zijn omschreven aan u te bezorgen hebben zij toegang tot een
   geminimaliseerde adressenlijst van de postronde die aan hen is toegewezen.

   Ruiterverantwoordelijke
   De ruiterverantwoordelijke zal een gefilterde lijst van alle categorieën ruiters (ruiter, wachtlijstruiter, kandidaat ruiter) bijhouden in een apart bestand. Deze lijst wordt geleverd door het secretariaat, betreft eveneens een geminimaliseerde lijst van het ledenbestand.

   Verzekering
   Om u te verzekeren tegen organisatorische fouten, zoals omschreven in de laatste alinea van “#08 Waarvoor gebruiken wij uw gegevens”.

   Media
   Indien u als ruiter tot koning of keizer wordt gekroond zullen wij, enkel indien er naar wordt gevraagd, uw naam & voornaam + leeftijd vermelden aan de media. Tenzij u hier vooraf schriftelijke een bezwaar voor indient.

   Verantw. Sponsoring
   De verantwoordelijke voor de sponsoring zal een overzicht houden van alle sponsors en sponsorende verenigingen ten einde dankbrieven en verenigingsboekjes te kunnen bezorgen.

   Uw gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan omschreven in “#08 Waarvoor gebruiken wij uw gegevens” en “#10 Wie gebruikt mijn gegevens en waarom”. Met uitzondering van het secretariaat en de penningmeester heeft niemand recht tot inzage in de volledige ledenlijst, dit met uitzondering van de verzekering die een gefilterde ledenlijst overhandigd krijgt. Indien uw gegevens voor andere doeleinden worden gevraagd, zal u vooraf gecontacteerd worden door het secretariaat.
   Uw gegevens worden onder geen enkel beding verkocht aan derden of gebruikt voor commerciële doeleinden.<

  • 11 - Hoe beveiligen wij uw gegevens?
   Om uw privacy te beschermen worden uw gegevens zo goed als mogelijk beveiligd. Dit om zowel cybercriminaliteit en fysieke diefstal tot een absoluut minimum te beperken. Dit zal gebeuren door gebruik te maken van up-to-date beveiligings- en spreadsheet-software. De volledige ledenlijst zal steeds voorzien zijn van een wachtwoord.

  • 12 - Wat als het toch mis gaat?
   Indien uw gegevens toch op één of andere manier gelekt worden, zullen wij dit aan alle betrokkenen melden binnen de 72 uur. Wij zullen nadien alle mogelijke middelen gebruiken om uw gegevens nog beter te beschermen.

  • 13 - Ik wil mijn gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen?
   Uw gegevens kunnen ten allen tijde worden bekeken, aangepast of verwijderd. Na contact met het secretariaat of de verantwoordelijke voor sponsoring (adresgegevens kan u vinden in #02 Wie beheert uw gegevens?). Mits het voorleggen van een geldige identificatie kan u uw gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen. Indien u lid bent van de vereniging en u uw gegevens verwijderd, wordt uw lidmaatschap met onmiddellijke ingang en wederzijdse toestemming stopgezet. U hebt geen recht op enige vorm van terugbetaling van uw lidgeld. Deze regel is van toepassing voor alle meerderjarige leden.

   Minderjarige leden vallen onder het toezicht van één der ouders.

  • 14 - Waar kan ik de meest up-to-date privacyverklaring raadplegen?
   Elk natuurlijk persoon of sponsor kan deze privacyverklaring raadplegen op de website (www.oudegans.be) of bij een bestuurslid van de vereniging. Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden.

  • 15 - Foto’s op de website, sociale media en het boekje?
   Op al onze activiteiten zullen er foto’s genomen worden. Zowel op onze website, sociale mediakanalen zoals facebook als in ons boekje zullen deze foto’s mogelijks te zien zijn. Indien u bezwaar hebt op bepaalde gebruikte foto’s kan u steeds contact opnemen met het secretariaat.

  • 16 - Opzoekingswerk
   Voor opzoekingswerken omtrent de geschiedenis van de vereniging zullen er gesprekken gevoerd worden met bepaalde personen welke een band hebben met de vereniging of het gansrijden in het algemeen. Deze gesprekken zullen mogelijks worden opgenomen met een voicerecorder (al dan niet op een smartphone). Alle gesprekken welke worden opgenomen zullen vooraf een akkoord hebben van beide partijen, elk opgenomen gesprek zal bijgevolg beginnen met de betreffende vraag zodat ook de toelating te horen is in dit opgenomen gesprek. Ook de identificatie van beide partijen zal te horen zijn in het opgenomen gesprek. De opgenomen gesprekken zullen nooit integraal gebruikt worden op de verschillende mediakanalen. Bij gebruik van gemonteerde stukken zal de tegenpartij steeds om toestemming gevraagd worden.

  • 17 - Ik heb toch nog vragen?
   De vereniging beschikt over twee gecertificeerde bestuursleden betreft de nieuwe privacywetgeving. U kan beide bestuursleden (Kurt Steen & Pieter Aendekerk) of het secretariaat contacteren voor meer info.
   Secretariaat
   Kalmthoutsebaan 18 D
   2040 Zandvliet
   +32 (0)497 868 864
   Kurt Steen
   Neefhoefstraat 8
   2040 Berendrecht
   +32 (0)478 960 777

   Pieter Aendekerk
   Bosstraat 14
   2040 Berendrecht
   +32 (0)479 766 022

// EINDE PRIVACY VERKLARING //

Laatste aanpassing: 15.04.2021